İstanbul Ortognatik Cerrahi

Ortognatik Cerrahi

Alt ve üst çenede oluşabilecek bozuklukların tedavi edilmesi ortognatik cerrahinin alanına girmektedir. Çene bölgesinde görülen sorunların büyüme çağında karşılaşılması durumunda tedavisi ortodontik tedaviyle mümkündür. Fakat erişkin hastalarda bu durum ortognatik cerrahi kapsamında tedavi edilmektedir. Çene bozuklukları zaman içerisinde tedavi edilmemesi durumunda çiğneme ve konuşma zorlukları oluşturabilmektedir. Bu nedenle yaş fark etmeksizin tedavi edilmeleri gerekir.

Multidisipliner bir tedavi yöntemi olması sebebiyle ortognatik cerrahiyi ortodonti ve çene cerrahisi birlikte yürütür. Bu yöntem birbirine uyumlu olmayan ve tam zıt yönlerde hareket eden çene hareketlerinin formunun düzeltilmesidir. Kısa süren bir cerrahi operasyonla birlikte asimetrik çene yapılarının normale dönmesi mümkündür. Böylece estetik açıdan da sağlık açısından da uzun vadeli riskler önlenmiş olur.

Operasyon
ORTOGNATİK CERRAHİ
Prosedür
Tomografi, ilk fotoğraf ve ölçüler alınır braketler takılır ameliyata hazırlanır hasta
Tedavi süresi
ilk 1,5 yıl braketlerle ameliyata hazırlık, ameliyat splintlerinin hazırlanması ve ameliyat. Ameliyat sonrası 6 ay kadar braketlerle tedavi devam
Ağrıyok
Kimlere Uygulanmaz
Sistemik hasstalığı olan kişiler için konsultasyon gerekir, ağızda çürük vs olmaması gerrekir
Dikkat Edilmesi Gerekenler
Ortognatik cerrahi ameliyatı sonrası verilen direktiflere uyulması

Ortognatik Cerrahi Nedir?

Ortognatik cerrahi, alt ve üst çenenin hizasının bozulduğu ve birbirleriyle uyumlu olmadığı durumlara müdahale eder. Sıklıkla karşılaşılan bir durum olan alt çene geriliği, alt çenenin üst çeneye göre önde olması durumudur. Bu durum üst çenenin ilerleyişini hızlandırarak aradaki farkın kapanmasını sağlar. Bu sayede alt çene ve üst çene hizalanır. Ortognatik cerrahi, çene iskelet yapısında etkin rol oynanabilmesine olanak tanır. 

Bunun yanı sıra ortognatik cerrahi yalnızca yetişkin insanları kapsar. Aynı sorunların gelişim çağında olan çocuklarda görülmesi durumunda ortodontik tedavi yöntemleri uygulanır. Ortognatik cerrahide, diş ve çene pozisyonlarının olması gerektiği gibi konumlandırılması için cerrahi yöntemler uygulanır. Tedaviye başlamadan önce kafa grafileri çekilerek detaylı bir analiz yapılır. Bu sayede tedavinin seyrinin belirlenmesi ve kullanılacak yöntemlerin tespit edilmesi mümkün hale gelir.

Ortognatik Cerrahi Nasıl Uygulanır?

Ortognatik cerrahi, hastaya dişlerin çeneye uygun olarak sığdırılması için tel takılmasıyla başlar. Tel süreci kişiden kişiye değişiklik göstermekle birlikte takribi olarak 18 ay sürmektedir. Bunun öncesinde ayrıntılı bir tedavi planlaması yapılarak hastayla da paylaşılır. Planlama; ortodonti uzmanı ve cerrah tarafından yapılır. Tel sürecinin ardından dişlerin çeneyle doğru pozisyona gelip gelmediği gözlenir. Sonrasında ise ortognatik cerrahi işlemi gerçekleştirilerek süreç tamamlanır.

Ortognatik cerrahi ameliyatı tam teşekküllü bir hastanede yapılmalıdır. Ortognatik cerrahi uygulamaları öncesinde tetkiklerin doğru şekilde yapılması çok önemlidir. Tetkiklerin sonucu doğrudan tedavinin seyrini belirlemektedir. Bu nedenle tam teşekküllü bir hastanede muayene olunmalıdır. Hasta, diğer işlemlere kıyasla en az iki gün müşahede altında tutulur. Herhangi bir komplikasyon yaşanmaması durumunda ise üçüncü gün itibarıyla taburcu edilir. 

Ortognatik Cerrahi Riskleri Nelerdir?

Ortognatik cerrahi de tıpkı diğer operasyonlar gibi bazı riskler barındırmaktadır. Bu riskleri en aza indirebilmek ise hastanın inisiyatifindedir. Ortognatik cerrahide telin kayması ve işlevini yitirmesi gibi riskler vardır. Tel bir yılı aşkın takılı olacağı için doğru şekilde uygulanmaması durumunda büyük bir zaman kaybı olacaktır. Bu süreç içerisinde ağız ve diş sağlığı da olumsuz etkileneceği için tedavi daha zor bir hal alacaktır. Bu nedenle telin takılmasından itibaren belirli periyotlarda kontrole gitmek gerekebilir. 

Ortognatik cerrahide görülebilecek risklerden bir diğeri de tedavi yönteminin yanlış seçilmesidir. Bu, yapılan tetkik ve izlemelerin sonuçlarının yanlış olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle tam teşekküllü bir hastaneye gidilmesi gerekir. Böylece gereken raporları ve tetkikleri en ayrıntılı şekilde alabilmek mümkündür. Bu durum da ortognatik cerrahinin seyrini olumlu yönde değiştirecektir. 

Ortognatik Cerrahi İyileşme Süresi Nedir?

Ortognatik cerrahi yalnızca tek bir operasyon ile tamamlanmamaktadır. Bu nedenle iyileşme süresi de yıllara dağılır. İşlemin ilk aşaması olan diş telleri yaklaşık olarak 18 ay boyunca takılı kalır. Tel tedavisi sonucunda her şey beklendiği gibiyse cerrahi işleme geçilir. Ortognatik cerrahi işlemi ise birkaç saatlik ameliyattan ibarettir. Ameliyatın ardından tel tedavisi devam eder. Bu kez doğru pozisyonda olan dişlerin ve çene yapısının kalıcılığı sağlanır. İyileşme süresi tam da bu noktada hastaların inisiyatifindedir. 

Diş tellerine ve diş minelerine zarar verecek yiyecek ve içeceklerin tüketilmemesi gerekir. Bu sayede iyileşme süresini büyük ölçüde kısaltabilmek mümkündür. Fakat doktorun tavsiyelerinin dışına çıkılması durumunda beklenen verimliliği ve sonucu alabilmek mümkün değildir. Bundan dolayı işlem sonrası uzman hekim tarafından önerilere dikkat edilmelidir. Ortognatik cerrahide tam iyileşme ve doğru sonuçların elde edilebilmesi ise uzun yıllara yayılan bir süreç olarak görülür.

Kaynakça:

Khechoyan, D. Y. (2013, August). Orthognathic surgery: general considerations. In Seminars in plastic surgery (Vol. 27, No. 03, pp. 133-136). Thieme Medical Publishers.