Invisalign Tedavisi Aşamaları Nelerdir?

Invisalign Tedavisi Aşamaları Nelerdir?

İnvisalign, görünmeyen ve çıkarılabilir diş hekimliği aparatları kullanarak diş düzeltme tedavisidir. Bu tedavide, hastalara özel olarak tasarlanmış ve üretilmiş bir dizi plastik aligner (eşleşen) verilir. Bu alignerler, hastanın dişlerinin doğru pozisyona getirilmesini sağlamak için kullanılır ve hasta belirli aralıklarla değiştirir. İnvisalign, metal aparatlar gibi görünmeyen ve rahat bir tedavi seçeneği sunar ve hastaların günlük aktivitelerine ve görüntülerine minimal etki etmeyi amaçlar.

Invisalign Tedavisi Aşamaları Nelerdir?

Invisalign tedavisi genellikle şu aşamalardan oluşur:

 • Diş hekimi muayenesi ve tedavinin uygunluğunun değerlendirilmesi
 • Diş hekimi tarafından 3 boyutlu görüntü alınması
 • Tedavi planının oluşturulması ve simülasyonun gösterilmesi
 • Invisalign alignerlerinin üretilmesi
 • Alignerlerin takılması ve periyodik olarak değiştirilmesi
 • Bitirme muayenesi ve nihai sonuçların değerlendirilmesi.

Bu adımları daha detaylı olarak incelemek gerekirse;

 1. Adım

Birinci aşama, diş hekimi tarafından yapılan bir muayenedir. Bu muayene, tedavinin uygunluğunun ve hedeflerinin belirlenmesi için yapılır. Diş hekimi, hastanın diş ve diş eti durumunu değerlendirir, gerekli ölçümleri yapar ve hastanın isteklerini ve beklentilerini anlar. Tedavinin uygunluğu ve fiziksel olarak mümkün olan sonuçlar hakkında bilgi verilir ve hastanın soruları cevaplandırılır. Bu aşama, tedavi sürecinin başlaması için gerekli bir adımdır.

 1. Adım

İkinci aşama, diş hekimi tarafından 3 boyutlu görüntü alınmasıdır. Bu görüntü, hastanın diş yapısının tam olarak taranması ve tasarımın oluşturulması için gereklidir. Görüntü, dijital olarak alınır ve diş hekimi tarafından kullanılır. Alınan görüntü, hastanın dişlerinin pozisyonunu, şeklini ve aralıklarını belirler ve bu veriler tedavi planının oluşturulmasında kullanılır. Görüntü, tedavinin başarısının ve sonuçlarının ölçülmesi için de kullanılır.

 1. Adım

Üçüncü aşama, tedavi planının oluşturulması ve simülasyonun gösterilmesidir. Diş hekimi, hastanın diş yapısını ve 3 boyutlu görüntü verilerini kullanarak tedavi planını oluşturur. Bu plan, hastanın hedeflerine ulaşması için gerekli olan adımları ve gereken aligner sayısını belirler. Diş hekimi, hastaya simülasyonun nasıl görüneceğini gösterir ve hastanın fikrini alır. Tedavi planı, hastanın beklentilerine ve diş hekiminin uzmanlığına dayanır. Hasta, tedavi planı hakkında tam olarak bilgi sahibi olduktan sonra kabul eder veya değişiklik isteyebilir.

 1. Adım

Dördüncü aşama, Invisalign alignerlerinin üretilmesidir. Tedavi planı oluşturulduktan sonra, Invisalign alignerleri üretilir. Üretim, hastanın diş yapısına uygun olarak tasarımı oluşturulan spesifik bir şablon kullanılarak yapılır. Alignerler, hastanın diş yapısına ve tedavi planına uygun olarak üretilir ve diş hekimi tarafından hastaya teslim edilir. Alignerler, dişlerin doğru pozisyona getirilmesi için gerekli olan güç ve kuvveti sağlar. Üretim, hastanın tedavi planına uygun olarak yapılır ve hastanın beklentilerine uygun bir şekilde üretilir.

 1. Adım

Beşinci aşama, tedavinin başlaması ve tedavi sürecinin takibidir. Hasta, Invisalign alignerlerini takmaya başlar ve tedavi süreci başlar. Tedavi süreci, hastanın dişlerinin doğru pozisyona getirilmesi için belirlenen plana göre devam eder. Tedavi süreci, belirli aralıklarla hastanın diş hekimine kontrol etmeleri ve alignerlerin değiştirilmeleri gerektiğinde diş hekimi tarafından yapılır. Diş hekimi, tedavinin başarısını ve hastanın dişlerinin hareketinin doğruluğunu izler. Tedavi süreci, hastanın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur ve hastanın dişlerinin doğru pozisyona getirilmesi sağlar.

 1. Adım

Altıncı aşama, tedavinin tamamlanması ve sonrasındaki bakımdır. Tedavi süreci, hastanın hedeflenen diş pozisyonlarına ulaştığında tamamlanır. Hasta, diş hekimine giderek tedavinin sonuçlarını kontrol ettirir ve dişlerinin korunması için gerekli olan tavsiyeleri alır. Tedavi sonrası, hastanın dişlerinin korunması için retainer (takma diş) kullanması önerilir. Retainer, dişlerin doğru pozisyonlarına kalmasını sağlar ve dişlerin tekrar bozulmamasını önler. Diş hekimi, hastaya tedavinin sonrasındaki bakımı hakkında tavsiyelerde bulunur ve hastanın dişlerinin uzun vadede sağlıklı kalmasını sağlar.

Bu altı adım Invisalign tedavisinin temel adımlarını oluşturur, ancak diş hekimi tarafından verilen bireysel tedavi planlarına göre ek adımlar da olabilir. Örneğin, çok karışık veya ciddi diş bozuklukları olan hastalar için bir diş hekimi tarafından diş eti genişletici araçlar kullanılabilir veya öncelikli olarak çok bozuk olan dişler için öncelikli olarak tedavi edilmesi gerektiğinde diş hekimi tarafından ek adımlar eklenebilir. 

Invisalign Günde Kaç Saat Takılmalı? 

Invisalign, dişleri düzeltmek için geleneksel metal diş tellerine popüler bir alternatiftir. Invisalign, dişleri kademeli olarak istenen konuma getirmek için her hasta için özel olarak üretilmiş şeffaf plastik plaklar kullanır. Invisalign’ın faydalarından biri de plakların çıkarılabilir olması, bu da yemek yemeyi ve diş fırçalamayı kolaylaştırabilir. Bununla birlikte, tedavinin etkili olmasını sağlamak için plakları her gün yeterli bir süre takmak önemlidir.

Diş hekimleri genellikle Invisalign plaklarının günde 20 ila 22 saat kullanılmasını önerir. Bu, hizalayıcıların dişleri istenen konuma getirmek için gerekli basıncı uygulaması için yeterli zamanı sağlar. Hastalar plakları sadece yemek yerken veya dişlerini fırçalarken çıkarmalı ve tekrar takmadan önce plakları temizlediklerinden emin olmalıdırlar.

Plakların her gün önerilen süre boyunca takılmaması tedavi süresini uzatabilir ve hatta tedavinin etkisiz kalmasına neden olabilir. Invisalign tedavisinin başarılı ve etkili olmasını sağlamak için bir diş hekiminin talimatlarına uymak önemlidir.

Invisalign plakları önerilen süre boyunca takılmazsa ne olur?

Invisalign plakları her gün önerilen süre boyunca takılmazsa tedavi süresi uzayabilir ve istenilen sonuçlar elde edilemeyebilir. Plakların önerilen süre boyunca takılmaması da plaklar takıldığında dişler plakların basıncına uyum sağlayamayacağı için rahatsızlığa neden olabilir. Ek olarak, plakları çok kısa bir süre takmak, dişlerin orijinal konumlarına geri döndüğü dişlerin nüksetmesine neden olabilir. Tedavinin başarılı ve etkili olmasını sağlamak için Invisalign plaklarını her gün önerilen süre boyunca takmaya kararlı ve tutarlı olmak önemlidir.

Tedavi Sonrası Dişlerde Bozulma Olur Mu?

Kaynakça: Miller, R. J., & Derakhshan, M. (2002, March). The Invisalign System: Case report of apatient with deep bite, upper incisor flaring, and severe curve of spee. In Seminars in Orthodontics (Vol. 8, No. 1, pp. 43-50). WB Saunders.

× Whatsapp