Çene ucu estetiği ameliyatında neler yaşadım?

Çene ucu estetik ameliyatı, çene ucunun görünümünün iyileştirilmesini amaçlayan bir plastik cerrahi prosedürüdür. Ameliyat sırasında, cerrah çene ucunun şeklini ve boyutunu değiştirerek istenilen estetik sonucu elde etmeye çalışır. Ameliyatın detayları şunlardır:

 • Anestezi: Ameliyat için hastanın genel anestezi veya lokal anestezi ile uyutulması gerekmektedir.
 • İncision: Cerrah, çene ucunun alt kısmından bir kesi yapar ve dokuları açar.
 • Osseous Contouring: Eğer gerekliyse, çene kemiğinin şekli ve boyutu değiştirilir.
 • Soft Tissue Contouring: Dokular çene ucunun istenilen şekline düzgün bir şekilde düzenlenir.
 • Suturing: Kesilen dokular iyileştirme için dikişler ile birleştirilir.
 • Bandaging: Ameliyat sonrası çene ucu bandajlanır veya pansement ile kaplanır.

Çene Ucu Estetiği Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Ameliyat süresi ortalama 1-2 saat sürebilir ve hastanın iyileşme süreci birkaç hafta veya birkaç ay sürebilir. Ameliyat sonrası hastanın ağrı ve şişlik gibi belirtileri olabilir ve cerrah tarafından verilen tavsiyeler dikkate alınmalıdır.

Tüm bu aşamaları daha detaylı bir şekilde açıklamak gerekirse:

 • Anestezi

Anestezi, çene ucu estetik ameliyatı sırasında hastanın ağrısız bir şekilde uyutulmasını sağlamak amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Genel anestezi, hastanın tamamıyla uyutulması ve ameliyat süresince uyanmamasını sağlar. Lokal anestezi ise, sadece ameliyat yapılan bölgenin ağrısız hale getirilmesini amaçlar. Anestezi seçimi cerrah ve hastanın mutabakatı ile belirlenir ve hastanın sağlık durumu, ameliyatın boyutu ve süresi gibi faktörlere göre değişebilir.

 • İncision (kesi)

İncision (kesi), çene ucu estetik ameliyatı sırasında cerrah tarafından yapılan bir işlemdir. Cerrah, çene ucunun alt kısmından bir kesi yapar ve dokuları açar. Bu açılan dokular, çene ucunun şeklinin ve boyutunun değiştirilmesi için gerekli olan müdahalelerin yapılmasını kolaylaştırır. Kesisin boyutu ve yeri, cerrah tarafından belirlenir ve hastanın istekleri, çene kemiğinin yapısı ve ameliyatın boyutu gibi faktörlere göre değişebilir. İncision sonrası, dokular kapatılır ve hastanın iyileşme süreci başlar.

 • Osseous Contouring (çene kemiği şekillendirme)

Osseous Contouring (çene kemiği şekillendirme), çene ucu estetik ameliyatı sırasında cerrah tarafından yapılan bir işlemdir. Eğer gerekliyse, cerrah çene kemiğinin şeklini ve boyutunu değiştirir. Bu, çene ucunun istenilen estetik sonucu elde edilmesini sağlar. Çene kemiğinin şekillendirilmesi, incision sırasında açılan dokular aracılığıyla yapılabilir ve çene kemiğinin yapısına, hastanın isteklerine ve ameliyatın boyutuna göre farklı teknikler kullanılabilir. Osseous contouring, çene ucunun estetik görünümünün iyileştirilmesinde önemli bir rol oynar ve hastanın isteklerine göre uygulanır.

 • Soft Tissue Contouring (yumuşak doku şekillendirme)

Soft Tissue Contouring (yumuşak doku şekillendirme), çene ucu estetik ameliyatı sırasında cerrah tarafından yapılan bir işlemdir. Yumuşak doku, çene ucunun üst kısmındaki deri ve yağ dokusudur. Cerrah, yumuşak doku miktarını ve şeklini değiştirerek çene ucunun estetik görünümünü iyileştirir. Yumuşak doku şekillendirme, çene kemiğinin şekillendirilmesinden sonra yapılır ve incision sırasında açılan dokular aracılığıyla gerçekleştirilir.

 • Suture (dikiş) veya Suturing (dikme)

Suture (dikiş) veya Suturing (dikme), çene ucu estetik ameliyatı sonrası yapılan bir işlemdir. Cerrah, incision sırasında açılan dokuları veya yumuşak doku şekillendirme sırasında değiştirilen dokuları dikerek kapatır. Bu işlem, çene ucunun iyileşmesini ve şeklinin korunmasını sağlar. Suturing, hastanın isteklerine göre uygulanır ve dokuların kapatılması sonrası hastanın iyileşme süreci başlar. Suturing, çene ucu estetik ameliyatının son aşamasıdır ve hastanın estetik görünümünün iyileşmesini tamamlar.

 • Postoperative Care (ameliyat sonrası bakım)

Postoperative Care (ameliyat sonrası bakım), çene ucu estetik ameliyatından hemen sonra ve iyileşme sürecinde yapılan bakımdır. Ameliyat sonrası bakım, hastanın iyileşmesini ve estetik sonucun korunmasını sağlamak için önemlidir. Cerrah, hastaya ameliyat sonrası yapılması gereken bakımı ve koruyucu tedbirleri detaylı olarak anlatır. Bunlar arasında bandaj veya yara bakımı, ağrı kontrolü, içeriğin uygulanması, günlük aktivitelerin sınırlandırılması ve diğer bakım talimatları bulunabilir. Ameliyat sonrası bakım, hastanın iyileşmesini hızlandırır ve estetik sonucun maksimum seviyede korunmasını sağlar.

Çene Ucu Estetiği Nasıl Yapılır? 

Çene ucu estetiği, çene ve çene hattının görünümünü iyileştirmeye yardımcı olabilecek kozmetik bir prosedürdür. Prosedür, daha dengeli ve orantılı bir yüz görünümü oluşturmak için çene kemiğinin yeniden şekillendirilmesini veya çene implantı eklenmesini içerir. Çene ucu estetiğinde ilk adım, kişinin özel ihtiyaçlarını değerlendirebilecek ve en uygun tedavi yaklaşımını önerebilecek nitelikli bir plastik cerrahla konsültasyondur.

Çene ucu estetiği işlemi sırasında, cerrah ağız içinden veya çene altından bir kesi yapacak ve çene kemiğini gerektiği gibi yeniden şekillendirecektir. Çene implantı kullanılıyorsa, cerrah çene dokusunda bir cep oluşturacak ve kesiyi dikişlerle kapatmadan önce implantı yerleştirecektir. İşlem genellikle 1-2 saat sürer ve genel anestezi veya sedasyon ile lokal anestezi altında yapılır. İyileşme süresi değişebilir, ancak hastalar tipik olarak işlemden sonraki 1-2 hafta içinde işlerine ve normal aktivitelerine dönebilirler.

Çene Ucu Estetiği İçin Riskler ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Herhangi bir cerrahi prosedürde olduğu gibi, çene ucu estetiği prosedürü uygulanmadan önce dikkatlice değerlendirilmesi gereken belirli riskler ve hususlar içerir. Çene ucu estetiği ile ilişkili risklerden bazıları enfeksiyon, kanama, yara izi, sinir hasarı ve implantın yer değiştirmesini içerir. Ayrıca hastalarda iyileşme sürecinde şişlik, morarma ve rahatsızlık hissedilebilir. Bu riskleri en aza indirebilecek ve başarılı bir sonuç sağlayabilecek nitelikli ve deneyimli bir plastik cerrah seçmek önemlidir. Hastalar ayrıca çene ucu estetiğinin sonuçlarının kalıcı olduğunu ve herkes için uygun olmayabileceğini bilmelidir. 

Kaynakça: Lee, E. I. (2013, August). Aesthetic alteration of the chin. In Seminars in plastic surgery (Vol. 27, No. 03, pp. 155-160). Thieme Medical Publishers.

× Whatsapp